NSE Software *

ActiveX componenten

Alarm

Genereert op (per minuut) instelbare tijdstippen een Event.

dBaseIII Engine

Deze component maakt het bewerken van dBaseIII- en Clipper databases mogelijk, en vormt de basis voor vele door NSE geleverde database-applicaties. Bij koppeling d.m.v. DCOM ontstaat een simpel client/server systeem.

Document

Eenvoudig object t.b.v. het afdrukken van documenten vanuit andere applicaties.

Instance Counter

Telt en controleert aantallen applicaties en ActiveX-componenten die tegelijk actief zijn. Werkt normaliter onzichtbaar op de achtergrond. M.n. inzetbaar voor gelicenseerde en shareware componenten.

SendMAPI

Verzendt emailberichten via de Outbox van Outlook of Exchange. Berichten worden gebufferd totdat verzending heeft plaatsgevonden, terwijl de aansturende applicatie al eerder gestopt kan zijn.

SMTP 1.0

Verzendt emailberichten via SMTP-protocol. Versie 1.1 zal de berichten gebufferd kunnen afhandelen, en is binnenkort leverbaar.